Alla har vi vår egen speciella plats i världens troligen vackraste stad, Stockholm. Mitt hjärta och jag bor på Kungsholmen, så därför har just den här stadsdelen förärats en egen kollektion kläder och accessoarer.

När Kungsholmen fick sitt namn 1672 hade munkar sedan länge odlat växter och grönsaker i den bördiga jorden här. Kanske var det redan då man med säker hand sådde ett första frö till den befriande enkelhet som präglar Kungsholmen idag? Hantverkarna som kom att bo och arbeta här under nästkommande sekel förädlade känslan, och idag är det en skönt chosefri stadsdel.

Trots ständiga förändringar, stigande bostadspriser, nya butiker och en otrolig massa restauranger, så behåller Kungsholmen sin avslappnade atmosfär. Och trehundrasextiofem dagar om året är det så vackert att man gärna vill tro att det är självaste lyckan som hittat hem här.